Aktivnosti solo
Solo rekreaciju neki koriste ukoliko nikako ne mogu naći partnera za npr. trčanje ili bicikliranje ili više vole samostalnu rekreaciju.
Solo aktivnostima zajedničko je da je cilj pomicanje vlastitih granica ali i utvrđivanje gdje te granice zaista jesu.